Policies

ન્યાયી વ્યવહારોની સંહિતા

Download

 • પરિચય રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) ના પરિપત્ર ડીએનબીએસ (પીડી)CC NO.80/03.10.042 /2005- 06 of 28 September 2006. વિએજ હોલ્ડિંગ્સ અને ફાઇનાન્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (“કંપની”) માટે ન્યાયી વ્યવહારોની સંહિતા અપનાવામાં આવી.

 • 26 માર્ચ, 2012 ના રોજ આરબીઆઈ દ્વારા પરિપત્ર ડીએનબીએસ. CC.PD.No .266 / 03.10.01 / 2010-11 માં એનબીએફસી માટે ન્યાયી વ્યવહારોની સંહિતા અંગેની માર્ગદર્શિકામાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો અને તે મુજબ ઉપરોક્ત માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવા માટે સંહિતા માં અહીં યોગ્ય ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે.

 • નીચે આપેલ મુજબ ન્યાયી વ્યવહારોની સંહિતા, એનબીએફસી માટે ઉપરોક્ત આરબીઆઈના પરિપત્રમાં સમાવિષ્ટ ન્યાયી વ્યવહારોની સંહિતા અંગેની માર્ગદર્શિકા સાથે સુસંગત છે.

 • કંપનીનો વ્યવસાય પ્રવર્તમાન કાયદાકીય અને નિયમનકારી આવશ્યકતાઓ અનુસાર કરવામાં આવશે, કાર્યક્ષમતા, ગ્રાહકના અભિગમ અને કોર્પોરેટ ગવર્નન્સના સિદ્ધાંતો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને. આ ઉપરાંત, કંપની તેની કામગીરીમાં ન્યાયી વ્યવહારોની સંહિતાનું પાલન કરશે.

 • કી તત્વો નીચે મુજબ છે:

 • લોન અરજી ફોર્મમાં આવશ્યક માહિતી શામેલ હોવી જોઈએ, જે લેનારાના હિતને અસર કરે છે, જેથી અન્ય એનબીએફસી દ્વારા આપવામાં આવતી શરતો અને શરતો સાથે અર્થપૂર્ણ તુલના કરવામાં આવે અને લેનારા જાણકાર નિર્ણય લઈ શકે. લોન અરજી ફોર્મ, અરજી ફોર્મ સાથે સબમિટ કરવા માટે જરૂરી દસ્તાવેજો પણ સૂચવી શકે છે.

  કંપની તમામ લોન અરજીઓની પ્રાપ્તિ માટે સ્વીકૃતિ આપવાની સિસ્ટમ બનાવશે.

 • કંપની મંજૂરીના માધ્યમથી અથવા અન્યથા, વ્યાજના વાર્ષિક દર અને તેની અરજી કરવાની રીત સહિતના નિયમો અને શરતો સાથે માન્ય કરાયેલ લોનની રકમ લેખિતમાં લેનારાને લેખિતમાં જણાવશે. વધારામાં, ચાર્જ લેનારા કોઈપણ દંડલક્ષી વ્યાજની સ્પષ્ટ લેણદારોને લેખિતમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. કંપની આ તમામ નિયમો અને શરતોની સ્વીકૃતિ કંપનીના ફાઇલોમાં લેનારા દ્વારા લેશે.

 • કંપની તેના તમામ લોન લેનારાઓને નિયમો અને શરતોમાં કોઈપણ ફેરફારની નોટિસ આપશે – જેમાં વિતરણનું સમયપત્રક, વ્યાજ દર, સેવા ચાર્જ, પૂર્વ ચુકવણી ચાર્જ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. કંપની પણ ખાતરી કરશે કે વ્યાજ દરો અને ચાર્જમાં ફેરફાર ફક્ત સંભવિત અસરથી જ લાગુ થાય છે. આ સંદર્ભે યોગ્ય જોગવાઈનો સમાવેશ લોન કરારમાં કરવામાં આવશે.

  કરાર હેઠળ ચુકવણી અથવા કામગીરીને પાછા બોલાવવા / વેગ આપવાનો નિર્ણય પણ લોન કરાર સાથે સુસંગત રહેશે.

  કંપની તેની સંપૂર્ણ બાકી રકમની ચુકવણી પર અથવા લોનની બાકી રકમની કાયદેસર હકની પાત્રતા અથવા કંપની દ્વારા તેના લોન લેનારાઓ સામેના કોઈપણ અન્ય દાવા માટેના પૂર્વાધિકાર પર તમામ સિક્યોરિટીઝ રજૂ કરશે. જો આ પ્રકારના સેટ ઓફ અધિકારનો ઉપયોગ કરવો હોય તો, લોન લેનારને બાકીના દાવાઓ અને શરતો કે જેના હેઠળ કંપની સંબંધિત દાવાની પતાવટ / ચુકવણી થાય ત્યાં સુધી સિક્યોરિટીઝ જાળવી રાખવા માટે હકદાર છે તેની સંપૂર્ણ વિગતો સાથે નોટિસ આપવામાં આવશે.

  કંપની લોન કરારની શરતો અને શરતોમાં પૂરા પાડવામાં આવેલ હેતુઓ સિવાય લોન લેનારાની બાબતમાં દખલ કરવાનું ટાળશે (જ્યાં સુધી નવી માહિતી, અગાઉ theણદાતા દ્વારા જાહેર ન કરવામાં આવે તો તે કંપનીના ધ્યાનમાં આવી ન હોય).

  લોન લેનારા પાસેથી લોન લેનારાના સ્થાનાંતરણ માટે વિનંતીની પ્રાપ્તિના કિસ્સામાં, સંમતિ અથવા અન્યથા કંપનીનો વાંધો, જો કોઈ હોય તો – કોઈપણ વિનંતીની પ્રાપ્તિની તારીખથી 21 દિવસની અંદર લોન લેનારને જાણ કરવામાં આવશે. આવા ટ્રાન્સફર કાયદા સાથે સુસંગત રીતે પારદર્શક કરારની શરતો મુજબની રહેશે.

  લોનની પુન રિકવરી પ્રાપ્તિની બાબતમાં, કંપની કોઈ પરેશાનીનો ઉપાય કરશે નહીં – જેમ કે વિચિત્ર કલાકોમાં લોન લેનારાઓને સતત ત્રાસ આપવી, લોનની પુન રિકવરી પ્રાપ્તિ માટે સ્નાયુશક્તિનો ઉપયોગ વગેરે.

 • કંપની વિવિધ હિતધારકોની માહિતી માટે ઉપર જણાવેલી ઉપરોક્ત ન્યાયી વ્યવહારોની સંહિતા તેની વેબસાઇટ પર મૂકશે.

  આ કંપની આ સંદર્ભે આરબીઆઈ દ્વારા જારી કરવા માટેના પોતાના અનુભવ અને તાજી માર્ગદર્શિકાના આધારે સમયાંતરે જરૂરી હોય તે મુજબ સંહિતાની સમીક્ષા અને સુધારણા કરશે.

 • વ્યાજ દર અને પ્રક્રિયા અને અન્ય શુલ્ક નક્કી કરવા માટે કંપની યોગ્ય આંતરિક સિદ્ધાંતો અને કાર્યવાહી કરશે.

 • કંપની, ફંડ્સની કિંમત, માર્જિન અને જોખમ પ્રીમિયમ વગેરે જેવા સંબંધિત પરિબળોને ધ્યાનમાં લેતા વ્યાજના દરનું મોડેલ અપનાવશે અને લોન અને એડવાન્સિસ માટે વસૂલવામાં આવશે તે વ્યાજ દર નક્કી કરશે.

  વ્યાજના દર લેનારાઓની વિવિધ કેટેગરીમાં વિવિધ વ્યાજ દર વસૂલવા માટેના જોખમ અને તર્કસંગતતાના ક્રમાંક માટેનો વ્યાજ દર અને લોન લેનારને એપ્લિકેશન ફોર્મમાં લેનારા અથવા ગ્રાહકને જાહેર કરવામાં આવશે અને મંજૂરી પત્રમાં સ્પષ્ટ રીતે વાતચીત કરવામાં આવશે.વ્યા.

  વ્યાજના દર અને જોખમોના ક્રમિકકરણ માટેનો અભિગમ પણ કંપનીની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે અથવા સંબંધિત અખબારોમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવશે. વેબસાઇટમાં પ્રકાશિત અથવા અન્યથા પ્રકાશિત માહિતી જ્યારે પણ વ્યાજના દરમાં ફેરફાર થાય છે ત્યારે તેને અપડેટ કરવી જોઈએ.

  વ્યાજના દરને વાર્ષિક દર આપવો જોઈએ જેથી લોન લેનારાને એકાઉન્ટ પર શુલ્ક લેવામાં આવશે તે ચોક્કસ દરોની જાણકારી હોય.

 • કંપની પાસે લેનારા સાથે કરાર / લોન કરારમાં ફરીથી કબજોની કલમ બિલ્ટ ઇન હોવી જોઈએ જે કાયદેસર રીતે અમલમાં મૂકી શકાય તેવું હોવું જોઈએ.

  પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, કરાર / લોન કરારની શરતો અને શરતોમાં પણ આ માટેની જોગવાઈઓ હોવી જોઈએ:

  • – કબજો લેતા પહેલા નોટિસનો સમયગાળો;
  • – સંજોગો કે જેના હેઠળ નોટિસનો સમયગાળો માફ કરી શકાય છે;
  • – સલામતીનો કબજો લેવાની કાર્યવાહી;
  • – સંપત્તિના વેચાણ / હરાજી પહેલાં લોન લેનારાને લોનની ચુકવણી માટે અંતિમ તક આપવાની જોગવાઈ;
  • – લોન લેનારાને ફરીથી કબજો આપવા માટેની પ્રક્રિયા અને
  • – સંપત્તિના વેચાણ / હરાજી માટેની પ્રક્રિયા.

  આવા નિયમો અને શરતોની નકલ લોન લેનારાઓને પરિપત્રની દ્રષ્ટિએ ઉપલબ્ધ કરાવવી આવશ્યક છે જેમાં જણાવાયું છે કે કંપની હંમેશાં લોન કરારની દરેક નકલ સાથે તમામ લોન કરારની નકલ પ્રસ્તુત કરી શકે છે. લોન મંજુરી / વિતરણ સમયે લોન લેનારા, જે આવા કરારો / લોન કરારનો મુખ્ય ઘટક બની શકે છે.

 • આવા નિયમો અને શરતોની નકલ લોન લેનારાઓને પરિપત્રની દ્રષ્ટિએ ઉપલબ્ધ કરાવવી આવશ્યક છે જેમાં જણાવાયું છે કે કંપની હંમેશાં લોન કરારની દરેક નકલ સાથે તમામ લોન કરારની નકલ પ્રસ્તુત કરી શકે છે. લોન મંજુરી / વિતરણ સમયે લોન લેનારા, જે આવા કરારો / લોન કરારનો મુખ્ય ઘટક બની શકે છે.

  • 1. સર્વિસ હબ પર જાઓ અને હબ મેનેજર સાથે વાત કરો.
  • 2. ટોલ ફ્રી ગ્રાહક સંભાળ નંબર 1800-103-2683 પર Call કરો અને અમારા ગ્રાહક સંભાળ એજન્ટ સાથે વાત કરો.
  • 3. ગ્રાહકના પ્રશ્નોને અમને help@kinaracapital.com પર ઇમેઇલ કરો
  • 4. અમારી વેબસાઇટ પર ફરિયાદ ઉભા કરો – www.kinaracapital.com/contact-us/
  • 5. નોંધાયેલ કચેરીને પત્રો અથવા સૂચનાઓ મોકલો:

  નોંધાયેલ Officeફિસ સરનામું:

  ગ્રાહક સંભાળ
  કિનારા કેપિટલ | વિઝેજ હોલ્ડિંગ્સ એન્ડ ફાઇનાન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
  નંબર 50, બીજો માળ,
  100 ફીટ રોડ, એચએએલ 2nd સ્ટેજ,
  ઇન્દિરાનગર, બેંગાલુરુ, કર્ણાટક 560038

  વાજબી સમયની રાહ જોયા પછી, જો ગ્રાહકને લાગે છે કે તેમનો મુદ્દો હજી પણ ધ્યાન પર નથી આવ્યો અથવા તેના સંતોષ માટે ઉકેલાઈ નથી તો તે કંપનીના એસ્કેલેશન મેટ્રિક્સ મુજબ આ મુદ્દો વધારી શકે છે.

  Customer Grievance Escalation Matrix
  Level Name of the Officer Contact Details Designation
  Level 1 Udaiya Deepak Phone No: 6364464958
  Email: managercustomercare@kinaracapital.com
  Manager – Customer Care
  Level 2 Riji K Phone No: 6364464953
  Email: headcustomercare@kinaracapital.com
  Head – Customer Care
  Level 3 Mohan K. Pattabhiraman Phone No: 6364464957
  Email: nodalofficer@kinaracapital.com
  Head IQA, Principal Nodal Officer
  Level 4 Thirunavukkarasu R Phone No: 6364464955
  Email: chiefnodalofficer@kinaracapital.com
  Chief Operating Officer & Director of the Board

  Level 5:

  અત્યંત દુર્લભ પરિસ્થિતિઓમાં જ્યાં ગ્રાહક 4થા સ્તરની વૃદ્ધિ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલ પ્રતિસાદ થી ખુશ નથી, અને જો સબમિશનના 1 મહિનાની અંદર સમસ્યાનું નિરાકરણ ન આવે, તો ગ્રાહક NBFC લોકપાલને પત્ર લખી શકે છે, નીચે આપેલ વિગતો પર :

  Sl No Center Address of the Office of NBFC Ombudsman Area of Operation
  1 Chennai C/o Reserve Bank of India Fort Glacis, Chennai – 600 001
  STD Code: 044
  Telephone No : 25395964
  Fax No : 25395488
  Email: ms.nbfcochennai@rbi.org.in
  Tamil Nadu, Andaman and Nicobar Islands, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Union Territory of Lakshadweep and Union Territory of Puducherry
  2 Mumbai C/o Reserve Bank of India RBI Byculla Office Building Opp. Mumbai Central Railway Station Byculla, Mumbai-400008
  STD Code: 022
  Telephone No :2300 1280
  Fax No : 23022024
  Email: ms.nbfcomumbai@rbi.org.in
  Maharashtra, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Union Territories of Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu