Arrow icon Go Back

ವಿಶ್ವನಾಥನ್

ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್

Pattern “ನಮ್ಮಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಿನಾರಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ! ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಕಿನಾರಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು! ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವು 40% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. "

Arrow icon
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್

Profile image